Återvinning

Om ni vill återvinna era gamla möbler så tar vi dem i första hand till ett lager varifrån de skänks bort till behövande. I andra hand sorterar vi och kör till återvinningscentral där materialen återvinns efter bästa förmåga. Kontakta oss för mer information!